ALCHEMISTISCHE SYMBOLIEK IN DE KUNST

In de middeleeuwen maakten kunstschilders over het samenstellen van kleuren en het vervaardigen van essences dankbaar gebruik van de door alchemisten vergaarde kennis. Het bestaan van deze contacten tussen schilders en alchemisten zou kunnen verklaren waarom alchemistische symbolen en motieven in de schilderkunst binnenslopen.

Er zijn in onze kunstgeschiedenis voorbeelden te over van kunstenaars die schilderden volgens de alchemistische iconografie en symboliek Pieter Breugel de Oude, Bosch, jJan van Eyck, Jan van der Straet, Adriaan van Ostade, David Teniers,Thomas Wijck, maar het is vooral Antoon Van Dyck en de gebroeders Van Eyck die door hun tempera en glaseertechniek bijna allen gebruik maakten van deze kennis.De alchemie heeft van bij haar ontstaan en ondeelbaar een geheel gevormd met de technieken van de kunst.

Alchemistische iconografie beschrijft de alchemistische uitbeeldingen en symbolen die in de beeldende kunst aangetroffen worden en tacht er de diepere, vaak verborgen betekenis van te achterhalen.  DE VERENIGING DER TEGENDELEN.