Beeldhouwer - Keramieker

 

Terug bladerend in Wally's biografie zal men zich herinneren dat hij zijn eerste artistieke opleiding kreeg als beeldhoiuwer. Wat hij op dit gebied heeft gepresteerd (en evenzeer als keramieker maakte) is telkens iets van waarde: het is namelijk de uitdrukking van een eerlijke artistieke inspiratie,uitgebeeld met ware stielkennis. De beide trouwens noodzakelijke en steeds verenigde elementen zonder dewelke geen enkele kunstenaar tot geen enkele prestatie in staat is

Er werd hem dan ook een belangrijke opdracht toevertrouwd door de Koninklijke Unie van de Middenstand. Het wordt een beeldhouwerk dat de nieuwe izetel dezer maatschappij moet sieren. Het bas-relief - technisch een impozante synteze tussen modern - lineare en klassieke vormen.    Tekst : Roger d' Exteyl schrijver -journalist -dichter