DE DAGERAAD DER MAGIERS

 Het PROJECT EGYPTE of DE DAGERAAD DER MAGIËRS ontstond in de lente van 1981 zonder enige subsidie of financiële hulp van de overheid. In en rond het project trachten een reeks kunstenaars van verschillende diciplines onder de bezieling van Wally Van de Velde hun werken aan het grote publiek voor te stellen in een TOTAAL SPECTAKEL MET KUNST EN KUNSTENAARS.  Het KLANK en LICHTSPEL RAMSES II

Het project liep 5 jaar en werd gebracht in tal van onderwijsinsellingen en zalen in Vlaanderen maar ook in Nederland kende het een groot succes in Amsterdam (Grote koepelkerk ) in samenwerkin met de KLM en Sonesta hotels en de Egyptische diest cultuur voor West Europa, tot in Cairo toe kreeg De Dageraad der Mariërs pers en TV aandacht.

In een schaars verlichte tempel zweeft een prikkelende geur van wierook en mirre en staat centraal de troon van RAMSES II, die straks zal gekroond worden als de heerser van een wereldrijk. De dubbele kroon van Neder- en Opper-Egypte zal het symbool zijn van zijn macht, die reikt van het verre Nubië tot aan de grenzen van Syrië, waarmee RAMSES II zopas vrede sloot. Geluiden zwellen aan tot een kosmische muziek terwijl een hogepriester de tempel binnenschrijfdt. Vergezeld van 3 maagden in lange witte gewaden bereidt hij de ceremonie voor door het verbranden van geurige harsen..."

Zo begint het totaal spektafel tentoonstelling "DAGERAAD DER MAGIERS" en het klank en lichtspel RAMSES II.....

Het project werd georganiseerd in verschillende onderwijs inrichtingen, steden en zelfs tot in Amsterdam in de Grote Koepelkerk en vond zelfs zijn weerklank tot in het verre Egypte.