kunstschilder cineast Wally van de Velde

Van de Velde kreeg zijn opleiding als schilder en beeldhouwer aan de Koninklijke Academie van Dendermonde.Ontwikkelde zijn thematiek rond de Alchemie, aanleunend bij de wereld van de droom, de fantasie en het kosmische. Zijn werken ademen een poëtische en mystieke sfeer uit.

  “Stilaan kreeg zijn werk een meer menselijke en wijsgerige inslag en ontwikkelde het zich in de richting van het mystieke en occulte,” en “De wereld van de magie en de alchemie, het metafysische en de mystiek, net als alle esoterisme en occultisme fascineren hem. Hij is een zoeker naar tijdloze inzichten en die wil hij in beeld brengen in zijn eigen stijl, die hij met de term “alchemistisch symbolisme” benoemt. Daartoe grijpt hij naar een overvloedige symbolentaal. De figuren zijn ingekeerd en gesloten, de gebaren gefingeerd, de talrijke attributen raadselachtig: deze taferelen vertonen een diepe bezonkenheid en raken vaak het visionaire.”

Hij exposeerde op verschillende grote tentoonstellingen in binnen- en buitenland en sleepte een aantal belangrijke prijzen en onderscheidingen in de wacht.

Hij verwierf bekendheid door de varende tentoonstellingen ‘Kunstschip Dronghene vaart Vlaamse kunst naar Parijs’ en ‘7 stedentocht door Nederland met Vlaamse kunst’. In 1978 organiseerde hij de grote tentoonstelling ‘Hommage à René Magritte et au surréalisme Belge’ in het Grand Palais in Parijs. Paul Delvaux, Félix Labisse en Edouard Mesens werden er geflankeerd door jonge Belgische artiesten. In Parijs haalde hij samen met 2 andere Vlamingen een Gouden Medaille en van de 17 door hem geselecteerden haalden er 6 zilver.

Naast de geestelijke vader van het kunstschip, was hij ook de bezieler van het project ‘Egypte of de Dageraad der Magiërs’. Zijn werk “De Universele Broederschap” kreeg de Gouden palm in Napels.

In 1973 nam de kunstenaar het initiatief om in de rand van het kermisgebeuren in Drongen, voor artistieke animatie te zorgen. Hij wou daarmee de kunstenaars uit hun atelier halen om tussen de mensen te schilderen. De ondertussen ver over de grenzen bekende Kunst-, Ambachten- en Folkloremarkt van Drongen was daarmee geboren.

In de jaren 70 geraakte hij geïnteresseerd in film. Als bevlogen videofilmer smeedde hij vriendschapsbanden met bekende Gentse cineasten als Jean Daskalides, Freddy Verbeke, Maurits De Rave en Fernand Mees. Hij zetelde in meerdere jury’s van provinciale en nationale verenigingen voor Amateurscineasten . Tussen 2003 en 2010 maakte hij 3 documentaires over Drongen: ‘Dossier De Campagne’, ‘Baarle en zijn Kruisweg’, ‘D’Oude Abdij’.