ALCHEMIE

 De Draak met vele hoofden!

Zin en onzin

over het alchemistische denken door de eeuwen heen.

Alchemie loopt als een rode draad door de menselijke geschiedenis, van de Egyptische Mysteriescholen, over de mythen van de Grieken en Romeinen tot de werken van de Magie.

In het bijzonder de legendarische HERMES TRIMEGISTOS, schepper van de magie Er worden de driemaal Grote Hermes twee soorten werk toe geschreven: mystieke & magische.

De mystieke werken zoals de Polmanders en Asclepus nemen heel wat over van de gnostische leer. Zij beschrijven hoe de ziel van de mens kan strijden om zijn goddelijke oorsprong te bereiken. De magische werken bevatten de beroemde Smaragden Tafel en een van de eerste verhandelingen over alchemie. Het werd sommigen duidelijk dat deze oude wetenschap van alchemie niet zoals algemeen wordt aangenomen een ruwe vorm van scheikunde is, gebaseerd op verkeerde uitgangspunten inzake de elementen, maar een soort code van de mystieke – Religie van de Ouden. Zelfs in 1845 was dit denkbeeld niet volkomen origineel.

Misschien was dat de reden waarom Jakob Bôhme de ingewikkelde geheimtaal gebruikte van de alchemisten in zulke beroemde mystieke werken als Aura en De Signature Rerum, geschreven in de tijd dat Shakespeare zijn laatste toneelstukken schreef. A. E. Waite, een van de oorspronkelijke leden van de Golden Dawn, en schrijver van boeken over de kabbala, de heilige graal en rituele magie, hij schreef ook in de twintiger jaren The Secret Tradition in Alchemie. Hij vatte zijn zienswijze in het kort samen als. “ Het alchemistische proces is derhalve een geheime methode voor zelfkennis welke de ziel ondergaat ver buiten zijn gebied van bestaan “ In het kort komt het er op neer dat de alchemie zich niet bezig houdt met chemie of de transmutatie van metalen, maar met de transmutatie van de mens in een hoger geestelijk wezen. Een zekere Mary Anne Atwoods schreef een boek “A Suggestive Inquiry into the Hermetic Mystery” waarvan later enkelen zelf meenden dat zij een voorloper van Jung was, die ook tot de conclusie kwam dat de alchemistische geheimen slechts een andere benaming waren van het proces dat hij “ Individualisatieproces “ noemt, samen brengen van psychologische elementen in een éénheid.

Per slot van rekening heeft er nooit enige twijfel bestaan dat alchemie een transcendente en mystieke kunst is maar ook een materiële wetenschap. De beroemde Smaragden Tafel van Hermes maakt dit volkomen duidelijk. “ Gij zult de aarde van het vuur scheiden, het subtiele van het grove… het stijgt van de aarde naar de hemel, en daalt weer in de aarde af en ontvangt de kracht van de hogeren en lageren. Op deze wijze zult gij de glorie van de hele wereld bezitten… aldus werd de aarde geschapen.

Drongen 23 september 2015

Maar alchemie is ook meer dan dit alles. Alchemie verandert steeds van vorm op zoek naar de vorm op zoek naar de vorm van de Werkelijkheid. Alchemie springt van reëel naar irreëel, van eencellige naar veelcellige intelligentie, van Kosmos naar de Mens.Van inerte atomen naar een beweeglijke geest.Alchemie gaat over op de geest, net als geest overgaat op materie. Materie wordt uitgedrukt door de vlucht van zijn vormen. De geest zelf verandert ononderbroken. Waaruit vandaag de Alchemie bestaat –  daaruit bestond de Alchemie gisteren niet. De Alchemie is een projectie van De Geest. De geest schrijdt voort; dit is het voortschrijden van de Alchemie. 

dit Alchemistisch traktaat is van de hand vanWally van de Velde “Thobra” kunstschilder cineast ter gelegenheid van de Galavoorstelling  "Mijn Alchemistische Erfenis “ of “ De Transmutatie van de Ziel

 Dampierre 1995